Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2012: Nye tider for jagt

Sjællandske den 12.12.12

Af Annette Rosenmunthe, Lundby Hovedgade 63, 4750 Lundby

Flere og flere tilslutter sig de forslag til en nytænkning af jagten i Danmark, som udspringer fra biologer med jagtinteresser og tilknytning til Danmarks Naturfredningsforening - i erkendelse af, at vi får stadig mindre natur og stadig flere jægere. Vi har ét af verdens højeste jagttryk og mindre natur end de fleste andre lande. Samtidig bekymrer det, at jagt udvikler sig væk fra det oprindelige formål, erhvervelse af kød.

Der er for nuværende jagttid på 51 arter, men kun de 16 er spiselige eller har en størrelse, hvor det er umagen værd at tilberede dem. Af de 16 arter falder formentlig 2 fra – nemlig haren og agerhønen, der nu er så fåtallige, at de snart ender fuldgyldigt på den røde liste og skal fredes. Med jagt kræver man grundlæggende, at der høstes ud fra et naturligt bestandsoverskud – at der med andre ord er balance imellem ungeproduktion og naturlig og jagtmæssig dødelighed, på en måde, så man vedligeholder optimalt bæredygtige bestande i naturen. Dette skal i fremtiden sikres af jagtlav og kvoter.

Der er for tiden jagt i 7 af årets måneder. Fremover bør jagten først indledes efter dyrenes yngletider og ophøre med årets udgang. Dette for at give dyrene fred når føden bliver knap og for at undgå den ulovlige jagt i yngletiden. Som det er nu, skyder man hjorte fra diende afkom i oktober, andemødre fra ikke-flyvefærdige ællinger i september og i visse områder ræve med hjælpeløse hvalpe.

Også hensynet til de 97 % af befolkningen, der ikke rekreerer sig ved at slå ihjel, spiller ind. Lyden af skud kan være særdeles belastende – og jo ikke så mærkeligt: Lydene varsler død, angst og lidelser og kan ikke erstatte fuglesang. Dyrenes flugtafstande øges markant på grund af jagt, således at mulighederne for at opleve dem forringes.

Jagtafstanden til nabogrunde og offentlige arealer bør øges til 100 m af hensyn til sikkerhed og gener og for at undgå jagt på alt for små arealer.

Det stærkt kritiserede – også af Det Dyreetiske Råd – skydefugleopdræt skal høre op, hvis man skal leve op til bestemmelserne om at bremse nedgangen i biodiversitet.

Der opdrættes og udsættes hvert år halvanden million fasaner, gråænder og agerhøns som skydemateriale, hvoraf kun en lille del udnyttes til konsum. De fleste skydes i smadder eller ender i affaldscontainere.

De mange fasaner udkonkurrerer andre arter fødemæssigt, og de udsatte ænder forurener søerne, hvori de udsættes, i en grad, så det meste andet liv forsvinder. Det udlagte rottegift på grund af opformeringen af rotter ved foderpladserne forgifter også i stor stil rovfugle, rovdyr og pindsvin.

Skumringsjagten skal bortfalde. Det er muligt, at dygtige jægere kan ramme i mørket halvanden time før solopgang og efter solnedgang, men de er ikke i stand til at skelne jagtbare ænder og gæs fra fredede.

Og så skal EU-Fuglebeskyttelsesområderne leve op til deres navn, og pattedyr og fugle forvaltes efter Naturbeskyttelsesloven og ikke som nu Jagtloven. Et nyoprettet Biodiversitetsråd skal fremover fastsætte jagttiderne, og fodring og hermed kunstig opformering med efterfølgende behov for regulering skal ophøre.

Forudsætningen for en sådan bæredygtig jagt, som befolkningen vil kunne acceptere, er endvidere, at anskydningerne bringes drastisk ned.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89