Profile index



Om foreningen
Ide og formål


Søg: 

2012: SKÅN HUN-HJORTE I EFTERÅRET

Sjællandske Medier lørdag den 13. oktober 2012

Af Annette Rosenmunthe, Lundby Hovedgade 63, 4750 Lundby

I efterårsmånederne er mange hun-hjorte diegivende. Det er derfor aldeles forkasteligt, at der er jagttid på dem. Jagt må ikke foregå i yngletiden, men hjortedyrene har afhængige lam, som dier til langt hen i november. Skyder man moderdyret, efterlades lammet hjælpeløst, uden mulighed for at klare sig selv – en ikke særlig hensigtsmæssig vildtforvaltning!

Hvorfor foregår noget sådant? Det gør det bl.a. fordi flertallet i Vildtforvaltningsrådet har stærke personlige interesser i jagt, således at en ansvarlig vildtforvaltning baseret på faglighed og i hele befolkningens interesse reduceres til en kamp for så mange skydeemner og så lange skydetider som muligt.

Når mennesker er kritiske overfor jagt, som flere og flere bliver i disse år, har det at gøre med at jagt, der tidligere var legitimeret af erhvervelse af kød har udviklet sig til i højere grad at være sport og konkurrence på trofæer. Også de mange anskydninger spiller utvivlsomt ind i folks afstandtagen – dette at jægerne lemlæster op imod 1 million dyr om året udover dem, de ofte meningsløst slår ihjel for øjnene af unger og mager. Selv totalfredede dyr bliver både skudt og anskudt. Således har 6 % af vores svanebestand, 7 % af odderbestanden og hele 13 % af bestanden af bramgæs hagl i kroppen.

Bestandene af en række dykænder som havlit, fløjlsand, ederfugl, sortand og toppet skallesluger er i kraftig tilbagegang. Alligevel skydes de lystigt, selvom de er så trannede, at de er uspiselige og i øvrigt meget vanskelige at ramme dødeligt.

Jægerne er i desperat grad ude om sig med stærkt jagtpropagandistiske artikler i bl.a. Sjællandske og endog jagtgudstjenester, hvor de takker Herren for at stille dyr til rådighed for jagt, men bevidstheden i befolkningen har nået et niveau, hvor mange efterhånden har gennemskuet den med jagt forbundne mishandling af dyrene og de skadelige indvirkninger på naturen.





[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89