Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2011: Kun jægere har glæde af Østerild

Politiken den 20. juli 2011

Af Annette Rosenmunthe,(naturdebattør),
Lundby Hovedgade 63,4750 Lundby


Som anført af Politikens Lederskribent (18/7) er en udbygning af vindmølleindustrien til gavn for os alle, og som led i dette skal der opføres et testcenter, som man har fundet de ideelle betingelser for i Østerild plantage. Denne placering har i den grad bragt Danmarks Naturfredning (DN) op i det røde felt, for netop i det område bor deres vicepræsident Poul Hald-Mortensen.

Argumenterne fra vicepræsidentens side har været, at Østerild plantage er ”et af de sidste steder i Danmark, hvor man endnu kan opleve skovens dybe stille ro”, men så skal man i hvert tilfælde ikke besøge stedet på de dage, hvor der trænes skydefærdigheder på den nærliggende skydebane. Også støjen fra to gennemskærende trafikerede veje trænger sig flere steder på.

Østerild plantage er såkaldt fredskov og består mestendels af forvoksede grantræer. Fra toppen af det fine udsigtstårn er der på nuværende tidspunkt således kun udsigt til grannåle. En storm har væltet træer flere steder, og disse hænger nu hulter til bulter opad de andre. En større rydning synes påkrævet, og man vil da også i forbindelse med testcenteret tilføre området mere lys og større naturværdi med langt mere varieret beplantning.

Hvorfor så den indædte kamp fra DN’s side? Problemet for dem må være, at den nuværende plantage huser bestande af hjortevildt, herunder kronhjorte, og dersom naturinteresserne især er fokuserede omkring skydning af naturens dyr, er det klart frustrerende, at en god jagtlokalitet går tabt. Det er nok også forklaringen på, at Poul Hald-Mortensen endog har fået Vildtforvaltningsrådet – i hvilket han har sæde -med i kampen.

Det er jo nemlig sådan det går, hver eneste gang, man vil anlægge vandrestier eller naturfaciliteter til glæde for det store flertal af befolkningen. Jægerne i området mener, at de har monopol på naturen og skaber en gevaldig ballade. De ønsker fred og ingen nysgerrige blikke til deres fritidsinteresse, og grupper af udenforstående, der ikke ved, hvad der er i spil, er altid parate som medløbere til protester.

DN er i sagen fremkommet med anvisninger om andre placeringer af testcenteret, og man har rask væk foreslået områder med store sommerhusbebyggelser eller ”egnede havområder”, hvilket i den forbindelse må være lavvandsområder med langt større naturfølsomhed end gammel granplantage. Hvor er troværdigheden hos DN i denne sag? Er vi nået dertil, at DN vogter om jagtinteresserne og lader hånt om det store flertals naturinteresser?


-------------------------------------------------

Balladen i Østerild

Sjællandske lørdag den 16. juli 2011

Af Annette Rosenmunthe,Lundby Hovedgade 63,
4750 Lundby


Ingen har vist lyst til at have et testcenter for kæmpevindmøller i nærheden af sin bolig. Således heller ikke Poul Hald-Mortensen, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN), som bor tæt ved Østerild Plantage. Han er dog så heldigt stillet, at han har kunnet få hele DN til at stå bag kampen imod testcenteret, og endda ikke kun DN, men også Vildtforvaltningsrådet, som han har plads i. Mærkeligt nok, for det er normalt jagtspørgsmål, der beskæftiger dette Råd.

Træer har det med at blive så høje og gamle, at de må fældes, hvis de da ikke forinden er gået til i storm eller andet. Det er altid trist, for der går mange år, før nyplantede træer bliver til skov. Østerild Plantage er fredskov og består især af ensaldrende, kedsommelig granskov med træer så forvoksede, at der fra det fine udsigtstårn ikke er udsigt til stort andet end grannåle. Hensigten er, at man ved etableringen af testcenteret vil etablere en mere lysåben og varieret natur, hvilket for de fleste vil være et plaster på såret, men formentlig ikke for dem, hvis naturinteresser især er fokuseret på jagt.

Argumentationen fra Poul Hald-Mortensens side har været (bl.a. i en kronik i Nordjyske Stiftstidende i maj 2010), at Østerild er ét af de få steder i Danmark, hvor man endnu kan opleve stjernehimlen og ”skovens dybe stille ro”. Dette var, hvad jeg havde glædet mig til hin sommerdag og –aften, jeg tilbragte i skoven. Jeg blev slemt skuffet: Fra en nærliggende skydebane gjaldede skuddene igennem skoven i timevis, så også lysten til stjernekiggeri forsvandt.

Der er mange hensyn at tage, når der skal placeres et sådant anlæg. Det er meget ærgerligt, at man åbenbart ikke har kunnet finde en placering udenfor et naturområde, men de af DN foreslåede alternative placeringer, fx ved Oksbøl ville genere et stort antal sommerhusbeboere. Endnu mere besynderligt har forslaget om et egnet havområde været – med andre ord et lavvandsområde, som er langt mere naturfølsomt end en granplantage.

For mig at se, har sagen stillet DN i et meget dårligt og utroværdigt lys. En organisation, som ellers altid har haft min fulde støtte og sympati.
[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89